Teksti suurus:
A A A

Võrumaa malev pidas 105.aastapäeva Võru kultuurimajas Kannel 09.septembril, kus osales 250 inimest.

12.09.2022
Malevapealik major Vaido Siska kõne maleva 105. aastapäeval


Hr kindral, kallid külalised, head Kaitseliidu Võrumaa maleva liikmed ja teenistujad!
Täna tähistame Võrumaa maleva 105. aastapäeva. Mul on hea meel, et me saame seda teha koos. Viimased aastad on meie töid ja tegemisi mõjutanud COVID viirus, mis ei ole tänaseks kuhugi kadunud, vaid on muutnud oma kuju veidi leebemasse vormi. Oluline on see, et me oleme õppinud koos viirusega elama ning me liigume selles suunas, et viime ellu täies mahus oma töö –ja väljaõppeplaanid. Kui erinevate viiruste ja haiguste olemasoluga peame me leppima ja koos sellega elama, siis inimese enda poolt loodud jõhkrusega ei saa kuidagi leppida.
 
Käesoleva aasta 24. veebruaril, kui tähistasime oma Vabariigi 104. aastapäeva, varjutas seda päeva meie idanaabri sõjaline kallaletung iseseisvale Ukraina Vabariigile. Vene föderatsiooni kõrgeim juhtkond tõi oma tegevuse õigustamiseks ja sõjalise kallaletungi ettekäändeks faktid, mis on ülejäänud demokraatlikule maailmale täiesti arusaamatud. Tänaseks on sõda Ukrainas kestnud üle poole aasta ja jätkuvalt hukkub iga päev süütuid inimesi ja sealhulgas lapsi. Me ei tohi hetkekski unustada, et tänasel Venemaa juhtkonnal ei ole probleemi leida ettekääne, et sõjaliselt rünnata oma naaberriiki.

Tahame või ei, aga Kaitseliidu territoriaalset jaotust vaadates on Võrumaa maleval maismaa piir Vene Föderatsiooniga, mis omakorda tähendab, et riigi kaitseplaanides on meil täita oluline ja vastutusrikas roll. Sellest lähtuvalt võib öelda, et maleva jaoks on ülioluline kasvatada oma liikmete arvu ja seeläbi tugevdada kogu Eesti riigikaitset. Meie tegemised ja selle kajastus peab looma tingimused, et inimesed soovivad astuda Kaitseliidu liikmeks. Meie tegevus ja väljaõpe peab olema mõtestatud ja vastama alati küsimusetele – Miks me seda teeme ja kuidas see toetab meile püstitatud ülesannete täitmist?

Ütlesin seda malevapealike vahetuse ajal augustis ja ütlen seda veelkord täna. Vabatahtliku kõige väärtuslikum vara on tema aeg, mille ta pühendab Kaitseliidu tegemistesse. See aeg peab olema hästi kasutatud ja peab toetama tema tegevust Kaitseliidu liikmena riigikaitseliste ülesannete täitmisel või igapäeva elus tervikuna.

Järgnevalt tahaksin teha väikese tagasivaate möödunud aastale. Ma kannaksin ette mõtted, kuidas te ise möödunut aastat nägite.

Tänase seisuga on Võrumaa malevas liikmeid kokku 1528. Möödunud aasta jooksul on malevaga liitunud 149 liiget – noored ja täiskasvanud kokku.

Määratud maleva sõjaaja üksused on välja vahetanud käsitulirelvad ja läinud üle AK-4-delt R-20-tele.

Sõjalise väljaõppe poolelt ei saa üle ega ümber tänavuselt  Kaitseväe suurõppuselt SIIL, kus peamine fookus oli küll 2. jalaväebrigaadil aga loodud oli õpikeskkond, kus harjutada sai Lõuna maakaitseringkond ja selle koosseisus Võrumaa maleva lahingkompanii. Õppusele eelneval perioodil keskenduti ülemate väljaõppele. Siinkohal mainiksin ära, et lahingukompaniid juhtis õppusel kompaniiülema abi Mihkel Puusepp.

SIIL oli ka peamine väljaõppesündmus võitlusgruppidele. Võitlusgrupi kontaktisiku hinnangul, saadi hästi hakkama ning välja tulid kitsakohad, millele peab väljaõppes rohkem tähelepanu pöörama.

Miinipildujapatarei sellel aastal õppusel SIIL ei osalenud. Patarei isikkoosseis rajas väljaõppe käigus kolm kindlustatud tulepositsiooni Nursipalu harjutusväljale ning hilisematel laskeharjutustel miinipildujatest võeti rajatud positsioonid kasutusele.

2. detsembril tähistas miinipildujapatarei oma 5. aastapäeva.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde poolt leidis äramärkimist järgmised üritused:
-  Noored said oma arvamust  avaldada keskkogul Tallinnas – noorte häält on üha enam arvesse võetud. Võrumaa oli esindatud läbi noortekogu „Kloun“.
-  Osaleti talvistel Balti Sõjamängudel, kus tehti väga head tulemused suusatamises.
-  Osaleti Leedus Zalgiris Summer Campil – Tegemist on  rahvusvahelise noorte riigikaitselise valdkonna koostööprojektiga, mis on kestnud juba 20 aastat.
-  Kodutütardel toimus jaanuaris Võrus Kultuurimaja Kannel 90. aastapäeva aktus;
-  Võidutule tõid sellel aastal Võrumaale kodutütar Lisette Must ja noortejuht Jana Kähr.
-  Augusti kuus toimus vabariiklik noortejuhtide laager Piusal.
-  Kodutütred osalesid edukalt vabariiklikel võistlustel, kus saavutati:
- Oskuste võistlustel – 2. koht;
-  Ernakesel – 3. koht;
-  Mini-Ernal, kusjuures oldi ainus kodutütarde võistkond – saavutati 3. koht.

Naiskodukaitse poolt leidis äramärkimist järgnevad sündmused:
-  Võrumaa ja Põlva evakuatsioonirühmad korraldasid õppuse SIIL raames esimese oma piirkonna evakuatsiooniõppuse;
-  Baasõppeainete moodulite läbimise aktiivsus on tõusnud – 2021.aastal anti välja 20 tunnistus. Käesoleva aasta jooksul on välja antud juba 100 tunnistust;
-  Naiskodukaitse võistkond on osalenud edukalt patrullvõistlustel:
-  Naiskodukaitse koormusmatkal saavutati 1. koht;
-  Admiral Pitka luurevõistlusel saavutati tubli 15. koht.
 
Antsla üksikkompanii mainib ära järgnevad sündmused:

- Antslas on tähistatud Eesti Vabariigi aastapäeva järjepidevalt ja isegi 30 kraadine pakane ja COVID piirangud pole suutnud kaitseliitlaste tahet ja järjepidevust murda;
Võrumaa Maakaitsepäev toimus käesoleval aastal Antslas;
- Kahjuks on meenutada ka üks kurb sündmus. 03. jaanuaril lahkus meie hulgast Antsla üksikkompanii pikaajaline pealik n-ltn Tiit Tõnts. Leitnant Tõnts oli pealik 19 aastat.
 
Võru Malevkond:
- Möödunud aastal sai malevkond omale kodu;
- Malevkond on loonud endale kaasaegse kodulehe, läbi mille on hea suhelda oma praeguste ja ka võimalike tulevaste liikmetega;
- Malevkonnale on südamelähedane droonivõimekuse arendamine, millest on abi omade üksuste varjamisvõimekuse tõstmisel kui ka vaatlusvõimekuse arendamisel lahinguväljal.

Rõuge-Vastseliina Üksikkompanii:

- On taaselustatud on suhted kolleegidega Lätimaalt.
- Kompaniile on hingelähedane metsavendade temaatika ning kompanii jaoks on oluline, et metsavendade säilmed saaksid maetud kodukalmistule.

See oli väike tagasivaade möödunud aasta toimetustele.

Oma kõne lõpetuseks tahan ma ette lugeda lõigu Kaitseliidu Võrumaa Maleva pääliku major Heljuste käskkirjast, mis on välja antud 8. septembril 1937 Võrumaa maleva 20. aastapäevaks.

Miks just see lõik – Minu jaoks iseloomustab see kõige paremini teid, head Võrumaa maleva liikmed.

Kaitseliitlased! Igaühel pole õnn õnnelik olla, vaid õnne peab tõsiselt, püsiva tahtega otsima. Ja kui teie kätte on usaldatud riigi, rahva ja vabaduse kaitse- ja julgeoleku ülesanded, kui teile on usaldatud kätte anda relv, siis usun mina, et igaüks teist peab sellest rõõmu tundma ja Kaitseliidu liikmekaarti taskus kandes õnnelik olema. Teie tööd Kaitseliidus hindab ajalugu, hindab Eesti tulevik. Teie olete need tõsised eestlased, kes võitlete Eesti tuleviku pärast. Ma pole kuulnud, et kaitseliitlase põld Kaitseliidu töö pärast oleks kündmata jäänud. Ei ole.

Kaitseliit pole rikka ega vaese, ei haritud ega harimatu päralt. Kaitseliit on kõikide nende päralt, kes armastavad vabadust, oma rahvast ja Eesti riiki.

Ma tänan teid!