Teksti suurus:
A A A

Kontakt

malevapealik
717 9301
staabiülem
7179302
noorteinstruktor
717 9317 eve.tahtkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9318 aire.reiljankaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9320 jaanus.tammesookaitseliiit.ee
naiskodukaitse instruktor
717 9319 ruth.maadlakaitseliit.ee
referent
717 9305 merike.tobrelutskaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9307 marika.timofejevkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9306 andres.puusepkaitseliit.ee
relvur
717 9321 andres.loogkaitseliit.ee
tagalajuhataja
7179304 toomas.kaunkaitseliit.ee
transpordispetsialist
7179322 andu.vartonkaitseliit.ee
varustusspets.-laohoidja
7179323 kati.kallionkaitseliit.ee
Antsla Üksikkompanii pealik
50 53 351 argo.laanemaakaitseliit.ee
KT ringkonna vanem
58 05 37 50 heli.kuulmetsgmail.com
NK maleva pealik
Rõuge-Vastseliina üksikkompanii pealik
55 538 262 anu.jogevakaitseliit.ee
Võru malevkonna pealik
5 172 362 raul.somerkaitseliit.ee
NKK ringkonna esinaine
53978117 eleri13hot.ee
instruktor-kompanii ülem
717 9311 aivo.hytsikaitseliit.ee
Tartu valvekompanii Võru rühmaülem
717 9331 arvi.asikaitseliit.ee
VGr kontaktisik
717 9312 juhan.harrakaitseliit.ee
Operatiiv- ja väljaõppesektsiooni S3/7 ülem
717 9303
kompaniiülem
7179316 villu.vasilkovskikaitseliit.ee
kompaniiveebel
717 9313 urmas.pindiskaitseliit.ee
kompaniiveebel
717 9314 ahti.leppkaitseliit.ee
instruktor
717 9315 jaanus.liivakaitseliit.ee
Võrumaa maleva staabivalvur
717 9349 vorumaa.korrapidajakaitseliit.ee