Teksti suurus:
A A A

Kontakt

malevapealik
717 9301; (+372) 519 20020 vaido.siskakaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9318 aire.reiljankaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9317 eve.tahtkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9320 jaanus.tammesookaitseliiit.ee
naiskodukaitse instruktor
717 9319 ruth.maadlakaitseliit.ee
Staabiülem/ operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem
717 9302 janel.sakkkaitseliit.ee
referent
717 9305 merike.tobrelutskaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9307 marika.timofejevkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9306 birgit.avistukaitseliit.ee
relvur
717 9321 ahti.leppkaitseliit.ee
tagalajuhataja
7179304 toomas.kaunkaitseliit.ee
transpordispetsialist
7179322 andu.vartonkaitseliit.ee
varustusspets.-laohoidja
7179323 kati.kallionkaitseliit.ee
Antsla Üksikkompanii pealik
50 53 351 argo.laanemaakaitseliit.ee
KT ringkonna vanem
58 05 37 50 heli.kuulmetsgmail.com
NK maleva pealik
53285110 margo.rajumil.ee
Rõuge-Vastseliina üksikkompanii pealik
55 538 262 anu.jogevakaitseliit.ee
Võru malevkonna pealik
58133696 varbo.maandikaitseliit.ee
NKK ringkonna esinaine
53978117 eleri13hot.ee
instruktor-kompanii ülem
717 9311
VGr kontaktisik
717 9312 juhan.harrakaitseliit.ee
kompaniiülem
717 9303
kompaniiülem
7179316 villu.vasilkovskikaitseliit.ee
kompaniiveebel
7179315 aleksandr.varikovkaitseliit.ee
kompaniiveebel
717 9313 urmas.pindiskaitseliit.ee
instruktor
717 9314
Tartu valvekompanii Võru rühmaülem
717 9331 eero.kullerkannkaitseliit.ee
717 9349 vorumaa.korrapidajakaitseliit.ee